پلن پشتیبانی

135,000 تومان
سه ماهه
پلن کسب و کار کوچک
100,000 تومان
ماهانه
پلن حرفه ای
در پلن حرفه ای ۳ماهه ۱۰ درصد تخفیف و در ۶ ماهه ۱۵ درصد تخفیف لحاظ شده است.
299,000 تومان
ماهانه
پلن VIP
در پلن VIP (ویژه) ۳ماهه ۱۰ درصد تخفیف و در ۶ ماهه ۱۵ درصد تخفیف لحاظ شده است.